Kontakti

Dr. Jonida Xhyra-Entorf: Kontakti

Përkthyese dhe interprete e autorizuar dhe e betuar për kombinimet shqip-gjermanisht dhe gjermanisht-shqip

Ju mund të më kontaktoni si më poshtë:

Klingerstraße 28
81369 München

info@xhyra-entorf.de

Formulari i kontaktit