Dr. Jonida Xhyra-Entorf

Përkthyese dhe interprete e autorizuar dhe e betuar për kombinimet shqip-gjermanisht dhe gjermanisht-shqip

Ju mund të më kontaktoni si më poshtë:

Klingerstraße 28
81369 München

info@xhyra-entorf.de

Faks: +49 89 7497 9323

Formulari i kontaktit