Dr. Jonida Xhyra-Entorf: Përkthyese dhe mësuese për gjuhët shqip dhe gjermanisht
 

Botime

Libra:

Buch

Botimi i recensionit bëhet me miratimin e Shtëpisë Botuese Harrassowitz, Wiesbaden

Kthesat politike dhe sociale të viteve 90 në Shqipëri dhe Kosovë sollën me vete dhe ndyrshimin e konteksteve letrare e kulturore në tërë hapësirën shqipfolëse. Pikërisht këto të fundit bënë të mundur që autorë dikur të ndaluar, mes të cilëve edhe autori në eksil Martin Camaj, të gjejnë vend në skenën e letrave shqipe. Trajtimi i krijimtarisë letrare të Camajt, veçanërisht i prozës së tij fokuson si tematikë themelore botën e malësorit, gjë e cila gjen shprehje në të qenit malësor. Analiza e tërë materialit gjuhësor bazohet në një sistem binar të dyfishtë, i cili ravijëzohet në makrokozmosin e botës shqiptare dhe në mikrokozmosin e botës malësore. Ky sistem shërben si ngrehinë për analizën semantike, e cila shtjellohet përmes izotopive „natyrore“, „ekonomike“, „historike“ dhe „kulturore“. Kjo lloj analize mundëson ngërthimin e aspektit socio-kulturor dhe dëshmon që koncepti mal tek Camaj është një fjalë çelës, e cila në prozën e tij është përvijuar në mënyrë plastike, komplekse e në lëvizje, brenda mjedisit social e ekonomik, në një kuadër historik dhe me specifikën kulturore përkatëse. Në mënyrë të përmbledhur koncepti i mësipërm është një copëz vendlindje e marrë me vete në eksil.

Aspekte socio-kulturore në prozën e Martin Camajt. Një analizë në kuardrin e semantikës interpretative (Albanische Forschungen 24). Harrassowitz), Wiesbaden 2006. ISBN: 3-447-05410-7.
<<Recension>>


Artikuj:

»

Die sonderbare Sprache einer sonderbaren Welt. In: Newsletter Albanien, 29. 2001, S. 12-13.

»

Kundërvënie dhe zhvendosje kuptimore. In: Filologji 9. Universiteti i Prishtinës, Prishtinë, 2001, S. 127-144.

»

Paradigma e lëvizjes tek Gjahu i malësorëve të K. Kristoforidhit. In: Përmbledhje me studime për Kostandin Kristoforidhin, Universiteti Aleksandër Xhuvani, Elbasan, 2002, S. 186-206.

»

Studimi Shqipëria venedikase i historianit Oliver Jens Schmitt. In: Studime historike 3-4, Instituti i historisë, Tiranë, 2003, S. 15-35.

»

Semantika e dashurisë në poemën Këngët e Milosaos të Jeronim De Radës. In: Seminari XXII ndërkombëtar për gjuhën, letërsinë dhe kulturën shqiptare, Universiteti i Prishtinës, Prishtinë 2003, S. 22-29.

»

La semantica della perfezione. In: V Seminario internazionale di studi italo-albanesi. La figura e l'opera di Girolamo de Rada. Università della Calabria, ottobre 2003, S. 75-81.

»

Semantika e vetmisë. In: Seminari XXIV ndërkombëtar për gjuhën, letërsinë dhe kulturën shqiptare, Universiteti i Prishtinës, Prishtinë 2005, S. 82- 88.

»

Studimi mbi levantinët i historianit Oliver Jens Schmitt. (erscheint in Kürze).

»

Eine vergleichende Betrachtung der Reden zweier Diktatoren. (erscheint in Kürze).