Dr. Jonida Xhyra-Entorf: Përkthyese dhe mësuese për gjuhët shqip dhe gjermanisht
 

Kontakt


Ju mund të më kontaktoni si më poshtë:

Email

Email

Email

Tel. +49 89 354 2457

Email

Faks +49 89 7497 9323

Email

Mobil +49 179 670 1541


Ose nëpërmjet këtij formulari (Fushat e shenjara me ngjyrë të kuqe duhet të plotësohen patjetër!)

Gjinia:

Emri:

Mbiemri:

Firma:

Rruga:

Kodi postar / Vendi:

Shteti:

Numri i telefonit:

E-mail-i:

Arsyeja e njoftimit tuaj:

Unë dëshiroj një ofertë për përkthim me shkrim.
Unë dëshiroj një ofertë për përkthim me gojë.
Unë dëshiroj një ofertë për mësimin e gjuhës shqipe.
Unë dëshiroj diçka tjetër.

Njoftimi juaj:

Emërtimi i dokumentit: